تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

جدول مقاوت انواع چسب کاشت بتن

چسب کاشت هیلتی RE 500 یک چسب کاشت میلگرد با تحمل مقاومت کششی بسیار بالا می باشد که در جدول زیر می توان مشاهده کرد: 

جدول تست کشش موردی چسب هیلتی (RE 500)

مقاومت کششی

(Ton)

عمق کاشت

(mm)

سایز بولت

(mm)

6.5

110

14

8

130

16

10.5

150

18

15

170

20

17

190

22

20

210

24

25

250

28

27

280

32