تاریخ شروع فروردين 1395 تاریخ پایان مرداد 1395 وضعیت پروژه:درحال اجرا

پروژه البرز مگامال

پروژه البرز مگامال
  1. برش 20متر بتن سقف طبقه منفی 2 توسط کاتر
  2. برش 123متر بتن سقف طبقه منفی 2 توسط کاتر
  3. برش 25 متر بتن کف طبقه منفی 2 توسط کاتر
  4. برش 3 عدد تیر طبقه منفی 3 توسط دستگاه سیم برش
  5. برش 2عدد تیر طبقات 3 و 4 توسط دستگاه سیم برش

 

 

 

 

پروژه البرز مگامال