تاریخ شروع شهريور 1394 تاریخ پایان مهر 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

ایستگاه استاد معین

ایستگاه استاد معین

برش شمع جهت اجرای دیوار برشی


به تعداد 20 عدد


TOP DOWN