تاریخ شروع ارديبهشت 1394 تاریخ پایان خرداد 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

بانک تات(پروژه الهیه)

بانک تات(پروژه الهیه)

برش شمع کف فونداسیون به تعداد 30 عددبه دلیل تغییر نقشه اجرایی