تاریخ شروع آبان 1394 تاریخ پایان آبان 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

سبزه میدان بازار طلا

سبزه میدان بازار طلا

کرگیری

برش بتن مسلح به ضخامت 40 سانتیمتر

کاشت میلگرد