کارفرما:آقای مهندس احسانی تاریخ شروع آذر 1397 تاریخ پایان آذر 1397 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه شهران خیابان یاس (برش بتن)

پروژه شهران خیابان یاس (برش بتن)

برش بتن مسلح و ایجاد بازشو  توسط دستگاه کرگیری