کارفرما:مهندس حسنی تاریخ شروع آبان 1393 تاریخ پایان آذر 1393 وضعیت پروژه:اتمام یافته

مترو خط 7 میدان قیام

مترو خط 7 میدان قیام

برش سگمنت شفت اصلی و گالری جهت ورود و خروج مصالح و سگمنت