تاریخ شروع خرداد 1392 تاریخ پایان تير 1392 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه برج میلاد

پروژه برج میلاد

برش سقف طبقه آخر ساختمان تاسیسات


ایجاد بازشو جهت عبور لوله های تاسیساتی


کولینگ و تاور