تاریخ شروع آذر 1392 تاریخ پایان اسفند 1392 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه جردن

پروژه جردن

برش سقف متال دک

ایجاد بازشو  تاسیساتی

کاشت ریشه