تاریخ شروع خرداد 1393 تاریخ پایان تير 1393 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه سوهانک

پروژه سوهانک

اجرای سازه نگهبان جهت تثبیت خاک رانشی


برش بتن جهت بازشو داکت تاسیساتی


15 طبقه