تاریخ شروع مرداد 1395 تاریخ پایان مرداد 1395 وضعیت پروژه:درحال اجرا

پروژه مخابرات پارس خودرو

پروژه مخابرات پارس خودرو

برش 400 متر بتن