تاریخ شروع آبان 1393 تاریخ پایان آبان 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه ولنجک

پروژه ولنجک

تخریب فونداسیون مشترک


با ملک مجاور به ضخامت 80 سانتی متر


تخریب با کتراک