تاریخ شروع ارديبهشت 1394 تاریخ پایان مهر 1394 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه پاسارگاد (میدان ساحل)

پروژه پاسارگاد (میدان ساحل)

برش بتن

نصب و اجرای پلیت

اجرای انکربولت