تاریخ شروع خرداد 1395 تاریخ پایان خرداد 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه پل شرکت بالاست

پروژه پل شرکت بالاست

  برش دیوار بتنی به عمق 1/5 متر جهت رفع معارض ریل های تازه تاسیس شده  راه آهن