تاریخ شروع ارديبهشت 1395 تاریخ پایان خرداد 1395 وضعیت پروژه:درحال اجرا

پروژه یادگار

پروژه یادگار

         برش بیش از 100 متر طول تیر و دیوار برشی توسط دستگاه وایر