تاریخ شروع آبان 1395 تاریخ پایان آبان 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه بیمارستان تات

پروژه بیمارستان تات

سوراخکاری و کاشت 80عدد میلگرد

70 عدد کرگیری قطر 50 سانتی متر