تاریخ شروع آبان 1395 تاریخ پایان آذر 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

مترو شهران خط 6 (برش بتن)

مترو شهران خط  6 (برش بتن)

برش 12 عدد شمع