تاریخ شروع مهر 1395 تاریخ پایان آبان 1395 وضعیت پروژه:

پروژه سیلو های گندم شیراز

پروژه سیلو های گندم شیراز

     رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در خصوص این سیلوها در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساخت دو واحد از سیلوها با ارتفاعی بالغ بر ۲۴ متر و قطری در حدود ۱۷ متر در حالی انجام شده که براساس ضوابط، ارتفاع مجاز ساخت و ساز در این منطقه ۸.۵ متر است، با وجودی که در عملیات مذکور قصد ساخت تعداد بیشتری از این سیلوها دیده شده، وجود همین دو سیلوی ساخته شده در صورت عدم کوتاه سازی تا ارتفاع مجاز، خطر قرار گیری مهم ترین اثر جهانی ایران یعنی تخت جمشید را در فهرست آثار در معرض خطر سازمان یونسکو در پی خواهد داشت.

 

برش سیلو گندم

 

     گروه سازه برش افتخار دارد در راستای رفع ، خطر قرار گیری مهم ترین اثر جهانی ایران یعنی تخت جمشید را در فهرست آثار در معرض خطر سازمان یونسکو، اقدامات اجرایی در جهت کوتاه سازی این دو سیلو را به عمل آورد.

     توضیح:عملیات برش سیلوها که از بتن مسلح ساخته شده اند و هم اکنون گندم زیادی ذخیره شده است با به کارگیری جدیدترین روش های برش و آببندی سیلو های حاوی گندم به صورتیکه به گندم های موجود هیچگونه آسیبی نرسد،درحال انجام است.

     تصاویر و توضیحات تکمیلی در روند اجرای پروژه متعاقبا در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.