تاریخ شروع مهر 1395 تاریخ پایان آبان 1395 وضعیت پروژه:اتمام یافته

پروژه مصلای امام خمینی

پروژه مصلای امام خمینی
50 عدد کرگیری 2اینچ